Håndtér en nødsituation

Skulle der ske det at du havner i en nødsituation af den ene eller anden årsag, så er det vigtigt at holde hovedet koldt og forsøge at bevare overblikket. Det svenske forsvars overlevelsesskole arbejder ud fra huskeordet S-T-O-P som er en enkel måde man hurtigt kan danne sig et nogenlunde overblik og skabe ro på situationen.

S-T-O-P står for

S – Stop op, gør ikke noget forhastet. Erkend at du har et problem

T – Tænk din situation igennem, hvad er risikoen for at komme til skade eller forværre situationen

O – Orienter dig i terrænet. Hvor er du? Hvad har du af hjælpemidler? Hvor var der senest mobildækning, hvis der er brug for at tilkalde hjælp?

P – Planlæg din vej videre. Har du en alternativ plan?

 

Læs mere i Handbok Överlevnad HER